Hordvik bedehus, Olderkjerret 6, 5108 Hordvik

 

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

 Joh. 14,6

Aktiviteter for barn: På bedehuset har vi nå Fredagsklubb for barn fra 4. klasse.   

Her er det lek og forskjellige aktiviteter, andakt og kiosksalg.

Vi har behov for nye ledere.

Neste Fredagsklubb blir over nytt år.

 

Vi har også Liv og Leven - sang for de yngste barna. Der også er det behov for nye ledere. 

Har du tips om aktuelle kandidater kan du ta kontakt med noen fra styret.

 

Liv og Leven, tirsdag, 1.11.22 kl 1730

Fredagsklubb, fredag, 21.10.22 kl 1800-2000 fra 4.-6. klasse   

 Nattkafe, fredag, 21.10.22 kl 2000-22 fra 7. klasse

 

Vips nr til Hordvik bedehus  134423

 

 

 

Møter: 

 

Onsdag, 26.10.22 kl 1930   

Samtalemøte. Vi leser sammen Apostelgjerningene 7

og samtaler om dette før vi ber sammen.

Velkommen