Leir 

Det blir leirer på Frekhaug og på Raknestunet. Se nærmere opplysninger på nhi.no

Hordvik Indremisjon dekker halve leirutgiften for deltakere fra Hordvik.

 

Liv og Leven
Sang for barn fra 4-8 år

Annen hver tirsdag kl 1730-1830

Vi synger sammen, har aktiviteter og andakt på bedehuset disse dager:

Kontaktperson for Liv og Leven:

Astrid Øien Halsnes tlf 99709557

Neste gang 20.9.

 

Fredagsklubb 4.-6. klasse
kl 1800-2000
annen hver fredag. Neste gang blir 23.9.

Nattcafe, fra 7.klasse. Vi starter med det 23.9. kl 2000-2200

Fredagsklubben og Nattcafeen er en ungdomsklubb med spill, luftgevær, kiosk, andakt med mer.

Inngangspenger kr 10,- pr. gang og opptil kr 50,- til å handle i kiosken.

 

Kontaktperson Fredagsklubben: Per Vidar Halsnes tlf 90768435

Kontaktperson Nattcafeen: Ingunn Kartveit tlf 98844736

 

KRIK Hordvik

Fra 8. klasse og oppover

Trener i gymsalen på Hordvik skole en gang pr. mnd.

Denne gruppen er for tiden ikke aktiv.

 

 

  • Kontaktperson KRIK

    Asle Jermund Ones tlf 90270581